Jeugd

De Leiderdorpse reddingsbrigade geeft les volgens het opleidingsprogramma van Reddingsbrigade Nederland, waarin zelfredzaamheid en redden van anderen in en rond het water de belangrijkste speerpunten zijn.

Instroom van nieuwe kandidaten gebeurt vaak als logische opvolging van het ZwemABC. Wij vragen minimaal zwemdiploma A voordat een kind bij de reddingsbrigade kan starten met de opleidingslijn. Er zal altijd worden geprobeerd de kandidaten zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij een groep die ongeveer dezelfde leeftijd en hetzelfde niveau heeft.

We kennen binnen de Leiderdorpse reddingsbrigade de volgende opleidingen:

Junior Redder (zelfredzaamheid, niveau 1 t/m 4)

De Junior Redder opleiding is voor kinderen van 6 tot ongeveer 10 jaar oud. Dit is de opleiding waarin kinderen doorstromen wanneer ze hun zwemABC hebben afgerond. De opleiding gaat nog niet over het redden van anderen, maar meer over het redden van jezelf. In de fase van Junior Redder wordt er aandacht gegeven aan een verbetering van de zwemslagen, het omgaan met bijzondere situaties in het water en de conditie van de kinderen. Dit gebeurt meestal spelenderwijs. Ook wordt er aandacht gegeven aan de eerste reddingen van anderen, door middel van reddingen vanaf de waterkant met hulp- of reddingsmiddelen.

Zwemmend Redder (niveau 1 t/m 4)

De opleiding Zwemmend Redder is bedoeld voor kinderen van 10 tot ongeveer 14 jaar oud. Deze opleiding volgt op de Junior Redder opleiding en gaat verder met het uitvoeren van de redding van een drenkeling. De redding vanaf de waterkant wordt verbeterd, ook wordt er aandacht besteed aan de ‘natte redding’, waarbij de redder zelf in het water de drenkeling gaat benaderen. Het benaderen en vervoeren van de drenkeling zijn kernpunten in deze opleidingsfase. Een ander punt dat aan bod komt in deze fase is bijvoorbeeld het zoeken naar een drenkeling onder water.

Life Saver (het redden van een ander, niveau 1 t/m 3)

De Life Saver opleiding start vanaf een leeftijd van 14 jaar. Alle diverse technieken voor het redden van een drenkeling zijn aangeleerd in de eerdere opleidingsfases, tijdens de Life Saver opleidingsfase wordt de theorie achter de verschillende methodes uitgelegd. Van de Life Saver wordt inzicht verwacht, het kunnen bepalen welke aangeleerde technieken in welke omstandigheden toepasbaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat de Life Saver een reddingsactie met één of meerdere redders en één of meerdere drenkelingen volledig kan uitvoeren. In de Life Saver opleiding is theorie een deel van de opleiding, daarnaast bevat de opleiding een EHBO opleiding. Deze EHBO opleiding wordt binnen onze vereniging aan de kandidaten Life Saver gegeven.

Lestijden zwemmend redden

Wij zwemmen wekelijks op woensdagavond in Zwembad De Does te Leiderdorp

  • van 18.15 uur tot 18.50 uur voor junior redder
  • van 18.15 uur tot 18.50 uur voor zwemmend redder
  • van 18.50 uur tot 19.30 uur voor Lifesaver

Het jaarprogramma van de zwemlessen

De Leiderdorpse Reddingsbrigade heeft een zomerstop van ongeveer 8 weken, namelijk de maanden juli en augustus. De eerste woensdag in september is de eerste lesavond van het nieuwe zwemseizoen. Tijdens de overige schoolvakanties zwemmen wij ook niet. Het is overigens ook mogelijk om halverwege het schooljaar bij ons te starten met zwemmen. In dat geval stroom je in bij een groep met leeftijdsgenoten.

Volwassenen en trimzwemmen

Volwassenen kunnen ook hun diploma’s bij ons behalen. Indien u dit niet ziet zitten maar toch graag in het water wil bewegen, dan is trimzwemmen een leuk alternatief. Tijdens het trimzwemmen wordt de conditie verbeterd en worden er aan de hand van verschillende opdrachten zwemtechnieken aangeleerd. Zowel voor de ietwat gevorderde zwemmer als voor de beginner, bij de reddingsbrigade is er voor ieder wat wils.
De trimzwemmers zwemmen bij ons wekelijks op woensdagavond van 19.30 tot 20.00uur.

Sportkennismakingscursus Zwemmend Redden

De Leiderdorpse Reddingsbrigade organiseert jaarlijks in samenwerking met het Servicepunt Sport en Bewegen (Leiderdorp) een sportkennismakingscursus zwemmend redden.

De cursus is een korte inleiding in het zwemmend redden. Geleerd worden; het redden van je drenkeling en het in veiligheid brengen van jezelf. Onderdelen hiervan zijn; vervoersgrepen (het  vervoeren van een drenkeling in het water), bevrijdingsgrepen (om jezelf te kunnen bevrijden als een drenkeling je zo vast pakt dat je zelf niets meer kan doen), omgaan met reddingsmiddelen zoals een reddingsklos, -boei, -haak, -bal, -zak, -tuigje en –lijn, torpedoboei of rescuecan. Verder wordt er flink aan je eigen zwemvaardigheid gewerkt.

De kennismakingscursus bestaat uit 10 lessen in het zwembad (van ongeveer 35 minuten) op de woensdagavond.

De sportkennismakingscursus wordt aangeboden voor kinderen vanaf 6 jaar (minimaal een A diploma) tot en met 18 jaar. De kennismakingscursus is van 18.50 tot 19.30uur

De cursus start ieder jaar in september en in januari. Voor overige info en aanmelding verwijzen we je naar de website van Servicepunt Sport en Bewegen http://www.sportleiderdorp.nl/.