Algemeen: info@leiderdorp.reddingsbrigade.nl
Bestuur: bestuur@leiderdorpsereddingsbrigade.nl
Nacht van Leiderdorp: nachtvanleiderdorp@leiderdorpsereddingsbrigade.nl

Telefoon

Remon Eijsackers 06-22568955 (Voorzitter)
Petra van der Meer 06-49894210 (Activiteiten, Promotie & Bewaking)

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het verlenen van hulp aan drenkelingen, schipbreukelingen en slachtoffers van ongevallen, alsmede het verlenen van hulp bij calamiteiten in Leiderdorp en omliggende gemeenten voorzover daar geen andere vereniging met dezelfde doelstelling is gevestigd, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

  • Remon Eijsackers (Voorzitter)
  • Dorien van der Meer (Secretaris)
  • Piet Vis (Penningmeester)
  • Petra van der Meer (Algemeen Bestuurslid)
  • Angela Caspers (Algemeen Bestuurslid)
  • Liesbeth Kersbergen (Algemeen Bestuurslid)

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden.

Verslag activiteiten

Zie ALV boekjes hieronder.

Financiële verantwoording

Zie ALV boekjes hieronder.

ALV Boekjes